i
ivari

Vabadus kasutada, kohustus jagada?

Mõni päev tagasi kirjutas The Register sellest, et enamik tarkvaraprojekte GitHubi portaalis ei kasuta vaba tarkvara litsentsi. Enamik, lausa 85% jagatavast tarkvarast ei sisaldanud tegelikult viidet ühelegi litsentsile. Artiklis küsiti retooriliselt, mis võib selle põhjuseks olla ning kas GPL on tõesti oma aja ära elanud.

Ilmselt mitte. Nagu artikliski pakutud, on põhjus pigem muutunud tarkvara kasutamise kontekstis ning võrgustusmises laiemalt. Suisa 21% GitHubi projektidest on tegelikult JavaScripti arendused, sellele järgnevad Ruby ja kesta (shell) skriptid. Seega on tegemist peamiselt veebirakendustega või erinevate tööriistadega, millele litsentsi määramine tundub ilmselt mõttetu lisategevusena.

Paraku ei kajasta GitHub kaugeltki adekvaatselt kogu tarkvaraarenduses toimuvat. Internetist leitud võrdlustes pole ükski nimetatud skriptikeelest laialdast populaarsust kogunud. Väga keeruline on hinnata programmeerimiskeelte tegelikku populaarsust ning seeläbi samuti raske oletada ka tarkvaraprojektide iseloomu ning kasutatavaid litsentsitingimusi. GitHub on koht, kus hoida ja jagada koolitööde või hobiprojektide käigus loodud rakenduste lähtekoodi. Litsentseeritud äritarkvara asub pigem privaatsetes koodihoidlates.

Tuginedes oma kogemusele võiks kirjeldada hoopis järgmist jaotust:

Konkreetne tegevus sõltub muidugi olukorrast, kuid õige ärimudeli korral ei peaks tarkvara lähtekoodi avalikustamine jääma vaid entusiastide ja vabatahtlike pärusmaaks. Küll aga tundub, et üldiselt on ärimaailmas tendents pigem tooteid ja selle osiseid liigrangete litsentsitingimustega kaitsta. Tarkvara lähtekoodi avalikustamine nõuab ettevõttelt teatavat enesekindlust ja teadlikku planeerimist juba arenduse algfaasis, mis tagaks programmikoodi kvaliteedi ning avalikustamiskõlbulikkuse. Hilisem koodi reorganiseerimine võib osutuda ajamahukaks ja mõttetult kulukaks.

Võib-olla ongi programmikoodi kvaliteet ning seeläbi hirm ettevõtte maine languse ees peamiseks teguriks, miks äriettevõtted ei soovi oma rakenduste litsentsitingimusi avatuks muuta. Hirm konkurentide ees on muidugi samuti mõistetav, kuid võttes teataval määral lisaks vabadusele ka kohustuse jagada, suureneb avatus, mis aitab väljuda konnatiigist ning tekitada uute ideede jaoks vajalikku sünergiat.