i
ivari

IDK6100

Sotsiaalne kogukond või sotsiaalne võrgustik?

Eelmises postituses kirjeldatud kriteeriumite alusel saab iseloomustada mistahes sotsiaalset tarkvara. Nii on ka sotsiaalvõrgustike toimimiseks vajalik tehnilise platvormi, aktiivsete kasutajate ning digitaalse suhtlusringkonna olemasolu. Ent lisaks eelnevale on võrgustiku toimimises märgata veel mõningaid teisi iseloomulikke omadusi.

Virtuaalsest karjast kogukonnaks

Juba ürgaegadest saadik on inimesed eelistanud elada rühmades. Koos tegutsemine annab turvatunde ja võimaldab asju kiiremini valmis saada. Karujahti on oluliselt lihtsam korraldada pigem mitmekesi kui üksinda. Samuti on hoogtöö korras kergem paigaldada majale uus katus või koristada metsa alt sinna kogunenud prügihunnik. Ka kaljuronimist või lumelauasõitu on mõistlikum teha mitmekesi. Vähemalt on siis olemas keegi, kes õnnetuse korral kaaslase üles vinnab või välja kaevab.

Uus ja vana

Ühe liigi püsimajäämiseks on sinna kuuluvate isendite vaheline kommunikatsioon hädavajalik. Jagada infot saagi, aga ka vaenlase asukoha kohta on elulise tähtsusega. Informatsiooni edastatakse kõikvõimalikel viisidel – heli, värvuse ja lõhnana. Mõned neist, näiteks värvus, on lokaalse iseloomuga, teised ulatuvad palju kaugemale. Huntide ja hüäänide ulgumist on kuulda mitme kilomeetri taha. Samuti on osa meetodeid püsivamad kui teised. Kes poleks näinud tänavapostide ümber nuuskivat koera? Samuti on mõned meetodid ürgsemad kui teised. Näiteks kosmiline taustkiirgus toob meieni teadmisi universumi algusaegadest nagu ka kivistised annavad aimu kunagi elanud olenditest ning pinnasekihid viimase suure jääaja tegemistest. Looduses toimub infovahetus selleks kõige sobivaimate vahenditega. Et jõuda minimaalsete jõupingutustega oma sõnum edastada täpselt nii kaugele kui parasjagu vaja ja jätta see kättesadavaks täpselt nii pikaks ajaks kui hädapäraselt sobilik. Tundub, et looma- ja taimeriigis on inforeostuse peale juba aegsasti mõeldud.

Tehnoloogiasõltuvus

Eile õhtul nii umbes kell üheteistkümne paiku avastasin enda telefoni Skype vestluses laviini lugemata teateid. Selgus, et tegemist oli TTÜ aine "Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad" iganädalase vestlusringiga, mis esimesel ja viimasel näost-näkku loengukohtumisel just selleks päevaks ja kellaajaks kokku lepitud sai.